Valper

 

    Vi har ingen valper for øyeblikket

 

 

 

 

 

Øyerfjellets M.A. (Finsk lapphund)

                    

 

 

 

  Øyerfjellets Gaia (svensk lapphund)

 

 

Svensk og Finsk (Lapsi og Ani)

 

  

   Finske valper på utforsk

                                                                             

 

 

 

 

                                                              

          Gaia og Cirka